Občni zbor 2022

Občni zbor bo potekal v petek, 22.4.2022, ob 19h v OŠ Bovec.

Dnevni red: 
1.  Potrditev dnevnega reda
2.  Izvolitev delovnega predsedstva
3.  Poročilo predsednika in blagajnika
4.  Plan dela za leto 2022
5.  Finančni plan za 2022
6. Razno