Občni zbor 2023

Občni zbor bo potekal v petek, 7.4.2023, ob 19h v OŠ Bovec.
Dnevni red:
1.  Potrditev dnevnega reda
2.  Izvolitev delovnega predsedstva
3.  Poročilo predsednika in blagajnika
4.  Plan dela za leto 2023
5.  Finančni plan za 2023
6. Razno