Občni zbor 2021


Občni zbor bo potekal v četrtek, 8.7.2021, ob 20h v OŠ Bovec.

Dnevni red: 
1.  Potrditev dnevnega reda
2.  Izvolitev delovnega predsedstva
3.  Poročilo predsednika in blagajnika
4. Sprememba naslova društva
5. Sprememba temeljnega akta društva
6. Situacija Skripi/Breg
7.  Plan dela za leto 2021
8.  Finančni plan za 2021
9. Razno