Občni zbor 2024


Sklicujem občni zbor kluba JPD Kanin, ki bo 13.2.2024 ob 19:00 v OŠ Bovec.


Dnevni red:
1.  Potrditev dnevnega reda.
2.  Izvolitev delovnega predsedstva.
3.  Poročilo predsednika in blagajnika
4.  Plan dela in finančni plan za 2024
5. Volitve za zakonitega zastopnika (predsednika) društva
6. Volitve ostalih organov društva
7. Razno